Starta Engelskt Ltd

Registrera Limited bolag på en dag!

Företagslagstiftning i Storbritannien är effektiv och praktisk!
Detta är en av anledningarna till att UK har blivit ett centrum för företagsetablering inom EU och EES.

Skillnaden mellan Ltd eller Limited?
Ltd är en förkortning av Limited att jämföra med AB eller Aktiebolag. Du uppger vid registreringen om du vill ha ändelsen Ltd eller Limited.

Förändringar i ett Ltd bolag: Gör hur många förändringar som helst, eftersom inget är statiskt vid en Ltd registrering.
Du kan ändra på allt i ett Ltd bolag, ifrån bolagsnamn, bolagsmän, aktiefördelning, nya aktieägare osv.osv.
Det enda du ALDRIG kan ändra är bolagets organisationsnummer. Har du vår service då gör vi detta direkt gentemot repektive myndighet.

För att registrera ett Ltd bolag ska dessa krav uppfyllas:

* Styrelse: Från en person (eller juridisk person (bolag)) till obegränsat antal personer och nationalitet.
* Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman).
* Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med annat Ltd bolagsnamn i UK.
* Företagsadress för bolaget i UK: En företagsadress för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter och bank etc.
* Rimlighetskrav: Ej näringsförbud i Storbritannien.
Obs! Din historik i Sverige har ingen betydelse för att starta ett Ltd bolag!


Free LeadSite Offer!